Akınsoft Wolvox Kobi


Kullanım Alanları

AKINSOFT Wolvox; ERP, MRP II, CRM, Muhasebe ve Ön muhasebe Programı kullanılan tüm ticari işletmelerde kullanılır.Üretim, Elektrik-elektronik, telekomünikasyon, bilişim teknolojileri, döviz büroları, otomotiv, marketler, tekstil ve mağazacılık, maden, inşaat, taşıma, gıda, turizm, mali müşavirler, sanayi ve hizmet sektörüne hitap etmektedir.


Modüller

Çok kullanıcılı desteği ile ERP, MRP II, CRM, Cari, Cari2, Kasa, Stok, Stok2, Fatura, Çek-Senet, İrsaliye, Teklif, Sipariş, Döviz Takip, Döviz Bürosu Depo, Banka, Kartoteks (Barkod basımı), Pazarlama, Seri No-Garanti Takip, Taksit Takip, Seri Senet Basımı, Servis, Bonus Sistemi, Üretim, Zincir Pazarlama modüllerini desteklemektedir

Paket
Wolvox Kobi (Ön Muh, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fat, İrs, Teklif, Sip, Ç.Senet, Taksit T., Döviz Banka, Kartoteks, Transfer, F.Analiz, CRM, MRP II - K.Kontrol İ. Kaynakları, Bordro, Per.Takip)
Wolvox Pro (Ön Muh, Cari 1 ve 2, Kasa, Stok 1 ve 2, Depo, Fat, İrs, Tek, Sip, Ç.Sen, T.Takip, Döviz, Banka, Paz, Karto, Trans, F.Analiz, E-Tic, CRM, MRP II - K.Kont, G.Muh., Beyanname, Demirbaş, İ.Kayn, İş Başvuru, Bordro, Per.Takip, Ziy.Takip)
Wolvox Tyco (Ön Muh,Cari 1 ve 2,Kasa,Stok 1 ve 2, Depo,Fat,İrs,Tek,Sip,Ç.Sen,T.Takip,Döviz, Banka,Paz,Karto,Trans,F.Analiz,E-Tic,B.Urt,S.No-Grnt,Serv,Bns,CRM,MRP II-

Genel Özellikler

WOLVOX Modüllerinden oluşan komple ERP Çözümüdür. AKINSOFT WOLVOX ERP E-Business çözümü ile projelerde uyarlama süreci daha esnek ve planlanabilir hale getirilerek süre ve maliyet tahmini riski ortadan kaldırılıyor. Esnek yapısı ve kolay kullanım özellikleri ile WOLVOX ERP Çözmleri, kullanıcılara iş süreçlerini alıştıkları şekilde takip ederek hataları minimize edebilecekleri bir çalışma ortamı sunuyor. Modülleri gerekli linkleri kullanarak download edebilirsiniz.